6/22/2014

Kare One Grand Prix interim report①

Voltage announced the interim report of the "Kare One Guran-prix" at 20th June.No.1 Hiroshi Kirisawa 14089
No.2 Ryoichi Hirose 13988
No.3 Eisuke Ichinomiya 10832


#4 Hideki Ishigami 9672
#5 Tadanobu Nomura 9577
#6 Seiji Goto 9193
#7 Takuto Hirukawa 8571
#8 Yamato Kogami 7855
#9 Soryu Oh 7713
#10 Yuki Arisugawa 7661

#11 Subaru Ichiyanagi 6516
#12 Minato Okouchi 5495
#13 Ivan 5414
#14 Reb Shibasaki  5409
#15 Satsuki Kitaohu 5232
#16 Ichigo Sato 5226
#17 Akito Kakiuchi 5187
#18 Eiki Yachigusa 5015
#19 Sousuke Kikuchi 5012
#20 Miyabi 4789

#21 Chikage 4740
#22 Aki Fujishima 4691
#23 Hibiki Shiina 4636
#24 Kaoru Kirishima 4587
#25 Will 4544

No comments:

Post a Comment